İslam Medeniyet Vakfı 16.04.1974 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Vakfın amacı, İslam Medeniyeti’ni tanımak ve tanıtmaktır.

Kurucuları: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Mezunları Derneği, Cahit Baltacı, SelçukEraydın, Selahaddin Kaya, Bekir Topaloğlu, Y.Ziya Kavakçı, Nedim Urhan, İsmail Erünsal, Celal Erbay, Sadık Albayrak, M.Ali Sarı, Osman Öztürk, M.Yaşar Şahin, Mustafa Pektut, Turan Sevgili, Orhan Baykal, Sefer Dönmez, Mevlüt Uysal, Kemal Özgünay, İsmail Özmen.2013-2014 Eğitim yılı kurs başvuruları başlamıştır. Derslerimiz 5-6 Ekim tarihlerinde baslayacak olup bu yıl asagidaki dillerde dersler verilecekrir.

- Pratik Arapça (giriş, orta seviye ve ileri seviye)
- Açıköğretim Arapça (1 ve 3)
- Arapça ( YDS'ye yönelik)
- İlitam Sakarya ve İlitam İstanbul
- Farsça klasik ve Farsça modern
- Osmanlıca
- İngilizce