İngilizce

ilk, orta ve ileri seviyelerde İngilizce gramer uygulamaları ve metin okumaları yapılmaktadır. Her kur  Haftada 4 saat olmak üzere yaklaşık 14 haftadır. Materyal olarak ‘Proficiency in Englis, İngilizce Yeterlilik’ ve ‘Reader at Work I-II’ esas alınmaktadır.

KURS BİLGİ / İLETİŞİM FORMU