FARSÇA -1

Muhtevası: Farsça’ya yeni başlayanlar için temel gramer bilgisi ve ardından metin okumaları.
Dersin Kaynakları:

  1. Necdet Tosun, Farsça Grameri, yayınlanmamış ders notları.
  2. Nusrettin Bolelli, Seçmeli Metinler, İstanbul 2011.
  3. Yedullah Semere, Amuzeş-i Zeban-ı Farsi (AZFA), İstanbul 1991.

FARSÇA-2

Muhtevası: Daha önce bir süre Farsça eğitimi almış olanlar için ileri seviye ve klasik eserlerden seçme metin okumaları ve analizi.
Dersin Kaynakları:

  1. Aziz Nesefi, İnsan-ı Kamil
  2. Sadi Şirazi, Gülistan
  3. Feridüddin Atar, Tezkiretü’l-evliya
  4. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi
  5. Hucviri, Keşfu’l-mahcub
  6. Gazali, Kimya-yı Saadet
KURS BİLGİ / İLETİŞİM FORMU