İleri  Arapça

4. Kur :  ileri seviyede modern metinlere yönelik uygulamalı dersler yapılmakta, dinleme ve kompozisyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Haftada 4 saat dersle yaklaşık 15 haftalık bir süredir. Kitap olarak ‘el-Kıraa el-Müşaccia’ adlı serinin esas alınmaktadır.

5. Kur :  ileri seviyede modern metinlerle basın diline yönelik uygulamalı dersler yapılmakta, dinleme ve kompozisyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Haftada 4 saat dersle yaklaşık 15 haftalık bir süredir. Materyal olarak Serbest Metinler ve Basın literatürü esas alınmaktadır.

KURS BİLGİ / İLETİŞİM FORMU